Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář pro potenciální vedoucí partnery ...

Seminář pro potenciální vedoucí partnery v rámci OP INTERREG IVC

10.02.2011: Dne 3.3. se ve Vídni uskuteční seminář pro potenciální vedoucí partnery, kteří plánují předložit projekt v rámci 4. výzvy programu INTERREG IVC.
Seminář je určen především vedoucím partnerů, kteří připravují projekt pro 4. výzvu. V přiložených dokumentech naleznete program semináře, informace o místě konání a registrační formulář, který je třeba vyplnit a zaslat nejpozději do 25.2. na email IP-East@interreg4c.eu

Seminář, kromě představení základních požadavků na projekt pro 4. výzvu, nabídne účastníkům i praktické workshopy zaměřené na přípravu projektové žádosti (příprava rozpočtu projektu, aktivit, partnerství...), na kterých si budou moci vyzkoušet přípravu projektové žádosti na nečisto.

Registrovaní účastníci si mohou také domluvit osobní konzultace o svém projektovém záměru se zaměstnaci IP East a JTS, které se uskuteční po skončení semináře nebo v dopoledních hodinách nadcházejícího dne.

Program semináře 3/3 Vídeň (pdf - 77,70 KB)

Praktické informace o místě konání 3/3 Vídeň (pdf - 494,25 KB)

Registrační formulář 3/3 Vídeň (doc - 233,00 KB)