Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Stanoveny nové podmínky pro 3. výzvu.

Stanoveny nové podmínky pro 3. výzvu.

12.11.2009:

3. výzva bude vyhlášena 9. prosince 2009 a bude otevřena až do 5. března 2010. Jak již bylo rozhodnuto na předešlém zasedání monitorovacího výboru, 3. výzva bude určena pouze pro tzv. kapitalizační projekty a celková alokace na tuto výzvu činí 15 mil. EUR. Projektoví partneři mohou předkládat projektové žádosti v obou prioritách tzn. Inovace a znalostní ekonomika, Životní prostředí a ochrana před riziky, včetně všech podtémat.

Pro 3. výzvu, která je určena pro kapitalizační projekty bude požadováno zapojení orgánů zodpovědných za monitorování Operačního programu v každém účastnícím se regionu (buď samotného Řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu pověřeného k vykonávání určitých nebo všech úkolů Řídícího orgánu) do projektu. Tyto orgány mohou být do projektu zapojeny přímo jako tradiční projektový partner a nebo nepřímo, kdy daný region bude zastupovat v projektu jiný subjekt, který bude mít od Řídícího orgánu nebo zprostředkujícího subjektu dopis vyjadřující podporu tomuto partnerovi při realizaci projektu, tzv. „Letter of Support“.

 

Partnerství v projektu musí být tvořeno partnery z min. 6 států a max. 10 států. Tento požadavek byl dříve pouze doporučením pro partnery. Nicméně pro 3. výzvu se toto stalo podmínkou pro splnění způsobilostních kritérií.

 

Dalším požadavkem spojeným s partnerstvím se týká geografické rozmanitosti partnerství. V každém projektu musí být alespoň jeden partner z každé ze čtyř oblastí Informačních míst INTERREG IVC. To znamená, že v projektu musí být vždy alespoň jeden partner ze severní, jižní, západní a východní Evropy, aby se zajistila geografická rozmanitost partnerství. Další podmínkou pro úspěšný projekt je účast alespoň dvou partnerů z „nových“ členských států.

 

Poslední novou podmínkou je výše rozpočtu kapitalizačních projektů. Výše rozpočtu projektu se pro 3. výzvu musí pohybovat v rozmezí min. 1 mil EUR a max. 2 mil EUR.

 

V nejbližších dnech bude na stránkách programu INTERREG IVC vyvěšen aktualizovaný Programový manuál, kde budou nové požadavky uvedeny. Tento aktualizovaný Programový manuál je klíčovým vodítkem pro projektové zájemce o 3. výzvu při přípravě projektové žádosti. Předešlé verze Programového manuálu berte proto prosím pouze pro informaci.