Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Určen termín pro schvalování projektů ...

Určen termín pro schvalování projektů předložených v rámci 2. výzvy

24.06.2009: Zástupci členských států se dohodli na termínu konání zasedání monitorovacího výboru, kde budou také schvalovány projekty předložené v rámci 2. výzvy.
Členské státy účastnící se programu meziregionální spolupráce INTERREG IVC se dohodly na termínu příštího zasedání monitorovacího výboru INTERREG IVC, při jehož příležitosti budou schvalovány projekty z 2. výzvy, které prošly hodnocením způsobilosti.
Zasedání monitorovacího výboru se bude konat ve Stockholmu od 4. listopadu do 6. listopadu 2009. Schválené projekty by měly zahájit samotnou realizaci projektu nejpozději do dvou měsíců od schválení.

Prosím pro aktuální informace sledujte stránky www.strukturalni-fondy.cz a stánky programu www.interreg4c.net