Závěry ze 6. zasedání monitorovacího výboru OP meziregionální spolupráce INTERREG IVC

8.7.2010

Ve dnech 28. - 29. 6. 2010 se v Madridu uskutečnilo již 6. zasedání monitorovacího výboru OP INTERREG IVC.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena