Jste zde: Úvodní strana > ... > O soutěži > Jak na projekt > Jak sestavit rozpočet projektu

Jak sestavit rozpočet projektu

U skutečných projektů platí, že vynaložené náklady by měly být úměrné přínosům, proto je rozpočet jejich velmi důležitou součástí. V následujících bodech vám poradíme, jak na něj.

1. Vypište všechny položky rozpočtu

Dejte dohromady veškeré náklady, které by uskutečnění projektu vyžadovalo, zatím bez vyčíslení částek. Do seznamu zahrňte také ty položky, které byste byly schopni zajistit zdarma. Podle zaměření vašeho projektu sem patří veškeré vybavení, jeho montáž či mzdové náklady, jak Vám ukážeme na následujícím příkladu:

Pokud je cílem vašeho projektu vybudovat nové hřiště, musíte započítat…
  • náklady na koupi / pronájem pozemku
  • náklady na návrh hřiště
  • základní vybavení hřiště (povrchy, mantinely, koše, sítě, branky…)
  • ostatní vybavení (osvětlení, oplocení, odpadkové koše, lavičky, stojany na kola…)
  • montáž vybavení
  • nákup a výsadbu zeleně, její údržbu
  • mzdové náklady (platy dělníků, údržbářů, zahradníka, správce…)
  • dle situace veškeré sportovní vybavení k zapůjčení

2. Stanovte si časový harmonogram

To je v podstatě rozvrh realizace projektu. Nejjednodušší je rozdělit si projekt na několik etap, ke kterým v dalším kroku přiřadíte konkrétní náklady. Jedna etapa může být například v délce 6 měsíců.

3. Udělejte si cenový průzkum

Porota spíše než přesnost zhodnotí, do jaké míry je váš rozpočet realistický. Průměrné ceny položek zjistíte pomocí cenového průzkumu. Ten si můžete udělat na internetu, nebo oslovit 3 dodavatele/výrobce s žádostí o kalkulaci. Do rozpočtu uveďte průměr cen, ke kterým jste došli.

4. Kompletujte

Přiraďte ceny k položkám, které jste si předtím rozdělili do etap. V rozpočtu uveďte celkovou částku, sumy za jednotlivé položky a náklady v rámci jednotlivých etap. Nyní máte k dispozici rozpočet, ze kterého můžete spočítat výši dotace, o kterou byste žádali.

5. Určete výši dotace a další zdroje

Fondy EU nejčastěji hradí 85 % projektu (pozor, neplatí vždy, zkontrolujte si vámi vybraný OP). Určete si výši dotace a zamyslete se, kde byste sehnali zbylých 15 %. Podle typu projektu může tuto částku zaplatit kraj, nebo příjemce (například firma).


Při čerpání prostředků z fondů EU se uplatňuje tzv. zásada 3 E:

Hospodárnost (economy)

= Co nejnižší výdaje při zachování cílů projektu. Vynaložené zdroje by měly být k dispozici ve správnou dobu, na správném místě, v dostatečném množství, v odpovídající kvalitě a za nejvýhodnější cenu.

Účelnost (efficiency)

= Takové použití prostředků, které zajistí nejlepší splnění cílů. Nezbytné je správné nastavení mezi cílem projektu a aktivitami, které k němu vedou.

Efektivnost (effectiveness)

= Dosažení nejlepších možných výsledků při daném objemu prostředků.