Jste zde: Úvodní strana > ... > O soutěži > Jak na projekt > Jak vybrat vhodný program

Jak vybrat vhodný program

Víme, že navrhování projektů není jednoduchá záležitost. Moc se těšíme na vaše nápady, ale potřebujeme, abyste nám spolu s nimi poslali i pár technikálií. Aniž byste museli někoho operovat, bezbolestně vám ukážeme, z čeho se skládá operační program a vysvětlíme vám jeho jednotlivé úrovně, od obecné po konkrétní. Ty pak nezapomeňte uvést do vašeho projektu.

PROGRAM  →  PRIORITNÍ OSA   →    OBLAST PODPORY


 PROGRAM  je základním dokumentem pro konkrétní oblast (např. životní prostředí, regionální rozvoj). Vedle cílů státu EU v dané oblasti obsahuje popis aktivit, na které je možné čerpat dotace a výčet žadatelů, kteří se mohou o finanční prostředky ucházet. Více o programech.

PRIORITNÍ OSA představuje základní oblast rozvoje v rámci operačního programu. Je naplňována prostřednictvím jednotlivých oblastí podpory.

OBLAST PODPORY je nejnižší a nejkonkrétnější úrovní operačního programu. Popisuje konkrétní činnosti, na které lze žádat prostředky z fondů EU. Oblast podpory není součástí všech programů, pouze některých.
 

Pro lepší vysvětlení vztahu mezi operačním programem, prioritní osou a oblastí podpory se podívejte na následující příklady z programového období 2014-2020. 
 
Struktura Příklad č. 1 Příklad č. 2 Příklad č. 3
Program OP Životní prostředí OP Zaměstnanost Integrovaný regionální OP
Prioritní osa Zlepšení kvality vody a snižování rizika povodní Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Oblast podpory Budování protipovodňové ochrany Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života Modernizace krajských zdravotnických zařízení