Jste zde: Úvodní strana > Kontakty

Kontakty

 

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Oddělení mezinárodních územních vazeb
Koordinátor příprav a realizace OP CENTRAL EUROPE 2020 v ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Pracoviště: Letenská 119/3 
Tel: 224 862 213, 224 862 260
nadnarodni@mmr.cz