Jste zde: Úvodní strana > Kontakty > Řídící orgán

Řídící orgán

 

Řídící orgán Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OPNS) je umístěn v Rakousku a má celkovou odpovědnost za realizaci programu. V České republice se v pozici Kontaktního místa o OPNS stará Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Řídící orgán deleguje výkony některých činností na Společný Technický sekretariát. Mezi základní úkoly Řídícího orgánu patří např.:

  • příprava a projednání OP a jeho předložení Evropské komisi (EK)
  • zajištění výběru projektů v souladu se schválenými postupy a pravidly
  • zajištění existence systému pro záznam a uchovávání účetních záznamů v elektronické podobě pro každý projekt v rámci operačního programu a shromažďování údajů o implementaci nezbytných pro finanční řízení, monitoring, ověřování, audity a hodnocení
  • vypracování výroční a závěrečné zprávy o provádění OP a jejich předložení EK
  • zajištění podmínek pro fungování a činnost Monitorovacího výboru
  • tvoří rozhraní mezi Evropskou komisí a členskými zeměmi/regiony zařazenými do Programu
  • příprava smlouvy pro realizaci Programu a projektů
  • zajišťování požadavků na poskytování informaci a zveřejňování informací

Amt der Wiener Landesregierung, MA 27
EU-Strategie und Wirtschaftsentwicklung
Schlesinger Platz 2, 1080 Vídeň
Rakousko