Jste zde: Úvodní strana > Kontakty > Společný technický sekretariát

Společný technický sekretariát

 

Společný technický sekretariát (JTS) byl zřízen ve Vídni a plní úkoly, které na něj deleguje Řídící orgán, např.:

  • podporuje Řídicí orgán a Auditní orgán v každodenním řízení a plnění jejich úkolů při realizaci Programu a pomáhá Monitorovacímu výboru
  • organizuje a koordinuje výzvy k podávání návrhů
  • je nápomocný při zpracovávání strategických dokumentů pro cílené výzvy
  • přijímá předložené žádosti, zajišťuje posuzování projektů v souladu s kritérii platnými pro Program a s kritérii, na základě kterých je projekt možné kvalifikovat, a kritérii výběru
  • je nápomocný a vede Vedoucí partnery během vývoje a realizace projektu
  • přijímá zprávy o postupu předkládaném Vedoucími partnery, sleduje, jak projekty postupují
  • realizuje Komunikační a kapitalizační plán, a to ve spolupráci s Kontaktními místy koordinuje síť Kontaktních míst a spolupracuje s nimi
  • napomáhá a zajišťuje proaktivní vedení při tvorbě nadnárodních projektů a hledání synergií mezi žadateli a projekty, včetně např. organizace fór pro vyhledávání partnerů a informačních akcí s podporou Kontaktních míst

CENTRAL EUROPE Programme
Joint Technical Secretariat
Museumstrasse 3/A/III
A-1070 Vienna
Fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141
Email: info(at)central2013.eu
http://www.central2013.eu