Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace Pokynů pro české partnery ...

Aktualizace Pokynů pro české partnery progamů INTERREG IVC, CENTRAL EUROPE a ESPON

04.05.2011: S platností od 4.5. 2011 byla provedena aktualizace Pokynú pro české partnery ke kontrole 1. stupně, včetně několika příloh.

V rámci aktualizace byly provedeny níže uvedené změny:

1) V dokumentu "Pokyny pro české partnery" byla v části 4 upřesněna povinnost dodržovat pravidla publicity a byla přidána příloha č. 9 "Dodržování pravidel publicity", která blíže specifikuje pravidla publicity.

2) Aktualizace přílohy 2a a 2b Finanční zprávy Pokynů pro české partnery. Byl aktualizován list Rekapitulace - část A - sledování historie čerpání dle WP/komponent.

Upozorňujeme, že při předkládání výdajů ke kontrole se partneři řídí Pokyny pro české partnery včetně příloh, které byly platné poslední pracovní den měsíce předcházející tomu, ve kterém zpracují/podepíší finanční zprávu.

Aktualizované Pokyny pro české partnery naleznete na stránkách CRR     nebo v sekci dokumenty.