Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizace přílohy č. 4b. Pokynů pro ...

Aktualizace přílohy č. 4b. Pokynů pro české partnery

09.03.2011: S platností od 1.3. 2011 se aktualizuje příloha č. 4b. Pokynů pro české partnery ke kontrole 1. stupně. Aktualizovaná příloha upravuje postupy pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 sb. o veřejných zakázkách.
Hlavní změny v příloze č. 4b Pokynů pro české partnery jsou následující:
- čl. 5 způsob hodnocení nabídek, výběr nejvhodnější nabídky - upraveny požadavky na rozsah dokumentace, sjednocena možnost zadavatele vyzvat uchazeče k doplnění neúplné nabídky u obou způsobů hodnocení;
- čl. 10 zrušení výběrového řízení - zadavatelům bylo umožněno nově zrušit výběrové řízení také v případě, pokud byla podána jenom jedna nabídka nebo pokud byly všechny nabídky kromě jedné vyřazeny;

Aktualizovanou přílohu č. 4b - Doplňující výklad pro zadávání veřejných zakázek nespadající pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb. naleznete přiloženy níže a také v sekci dokumenty.

Doplňující výklad pro zadávání veřejných zakázek - verze březen 2011 (doc - 347,50 KB)