Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Evropská komise schválila OP Nadnárodní ...

Evropská komise schválila OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

24.02.2009: Dne 3. prosince 2007 schválila Evropská komise Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Program Střední Evropa v rámci Nadnárodní spolupráce je jedním z programů Cíle 3 nazvaného Evropská územní spolupráce v letech 2007—2013. Tento program navazuje na iniciativu ES Interreg IIIB CADSES a proto je často pracovně nazýván "Interreg IVB". Jeho cílem je napomoci ekonomickému, ekologickému a sociálnímu rozvoji ve Střední Evropě.

Program má pro období 2007—2013 k dispozici 246 mil. EUR, které jsou určeny k podpoře projektů zahrnujících spolupráci mezi národními, regionálními a místními veřejnými i soukromými subjekty. Program slouží regionům z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Program Střední Evropa podporuje společné akce/projekty v oblasti inovací, dostupnosti, životního prostředí, konkurenceschopnosti a atraktivnosti měst a regionů. Je spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje (ERDF).

Programový dokument

Operační program (v anglickém jazyce) je zveřejněn na webových stránkách programu    .

Výzvy

Vyhlášení první výzvy je plánováno v 1. čtvrtletí roku 2008.

O vyhlášení výzev Vás budeme informovat, sledujte proto pozorně tyto stránky a webové stránky programu    .