Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Nové informace o využití tzv. pravidla ...

Nové informace o využití tzv. pravidla 20% flexibility v OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

24.02.2009: Národní koordinátor, odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj ČR, informuje budoucí žadatele OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa o novém vývoji ve vyjednávání o využití tzv. pravidla 20% flexibility.

Definice pravidla 20% flexibility

V návrhu Operačního programu Nadnárodní spolupráce STŘEDNÍ EVROPA se předpokládá využití tzv. pravidla 20% flexibility, což znamená, že v souladu s článkem 21 (2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080 ze dne 5. července 2006 lze ve výjimečných a náležitě odůvodněných případech financovat z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) výdaje vzniklé projektovým partnerům sídlícím mimo programovou oblast Střední Evropa, ale uvnitř Evropského společenství. V těchto výjimečných případech je třeba jasně prokázat, že jsou tyto výdaje ve prospěch regionů Střední Evropy. Avšak prostředky alokované na jeden projekt podle pravidla 20 % flexibility nesmějí přesáhnout 20 % celkového příspěvku ERDF na tento projekt.

Aplikace pravidla 20% flexibility

Upozorňujeme žadatele na nové informace v souvislosti s aplikací pravidla 20% flexibility. Vzhledem k tomu, že Řídící orgán prozatím není schopen zajistit všechny postupy pro kontrolu a monitoring subjektů nepocházejících z programového území při jejich zapojení do projektů, navrhl Řídící orgán, aby se v 1. výzvě (očekávané vyhlášení v prvním čtvrtletí roku 2008) vyloučilo využití pravidla 20% flexibility. Tento návrh schválily všechny zapojené členské státy na svém zasedání 2. 10. 2007 s výjimkou České republiky. Po bilatelárních jednáních vedených mezi Národním koordinátorem v České republice a Řídícím orgánem nakonec i Česká republika přistoupila na toto opatření v rámci 1. výzvy, neboť by jinak nebylo možné vyhlásit 1. výzvu a došlo by k výraznému zpoždění implementace programu.

Upozornění

Upozorňujeme proto žadatele, pokud již vedou jednání s potenciálními projektovými partnery, že prozatím není možné využít pravidlo 20% flexibility v rámci OP Nadnárodní spolupráce Střední Evropa. Subjekty, které nepocházejí z programového území, se mohou zapojit do projektu se svými vlastními zdroji, nebo mohou poskytovat služby (při dodržení všech pravidel zadávání veřejných zakázek). O dalším vývoji budeme průběžně informovat.