Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Seminář k zapojení ČR do programů ...

Seminář k zapojení ČR do programů nadnárodní spolupráce

24.02.2009: Ve dnech 30.-31. května 2007 uspořádal odbor územních vazeb ministerstva pro místní rozvoj (MMR) seminář k zapojení České republiky do Operačního programu Nadnárodní spolupráce a zhodnocení programu Interreg IIIB CADSES, jehož nejúspěšnější projekty zde byly představeny.

Zhodnocení zapojení českých projektových partnerů do iniciativy ES Interreg IIIB CADSES

Ve středu 30. května bylo setkání věnováno vyhodnocení zapojení ČR do iniciativy Evropského společenství (ES) Interreg IIIB CADSES (nadnárodní spolupráce) v programovém období 2000 - 2006. První den semináře se čeští projektoví partneři podělili o své zkušenosti z realizace projektů iniciativy ES Interreg IIIB CADSES z pohledu jak vedoucích, tak i projektových partnerů, jak probíhala spolupráce z partnery z různých zemí apod.

Představení OP Nadnárodní spolupráce

31. května byl představen Operační program Nadnárodní spolupráce (Cíl 3 Evropská územní spolupráce) pro programové období 2007—2013. Účastníci se poté rozdělili do čtyř workshopů k jednotlivým prioritám programu: Usnadňování inovace ve Střední Evropě, Zlepšování dostupnosti Střední Evropy a v rámci ní, Odpovědné užívání životního prostředí a Zvyšování konkurenceschopnosti a atraktivity měst a regionů, kde diskutovali možnosti spolupráce, návrhy projektů, jaká partnerství bude možno uzavřít apod.

Závěry

Účastníci semináře dostali možnost čerpat z nabytých zkušenostích českých vedoucích i projektových partnerů, které mohou dále využít při realizaci projektů v rámci OP Nadnárodní spolupráce. Navíc prostřednictvím interaktivních workshopů konzultovali své první návrhy nadnárodních projektů s pracovníky Národního kontaktního místa pro OP Nadnárodní spolupráce (Odbor územních vazeb Ministerstva pro místní rozvoj), zda navržené projektové záměry bude možno z tohoto programu financovat a za jakých podmínek.