Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Veřejná diskuse "National Stakeholder ...

Veřejná diskuse "National Stakeholder Dialogue", 22. duben 2013

11.04.2013: Dne 22.4.2013 se bude od 10.00 h konat celodenní veřejná diskuse s názvem „National Stakeholder Dialogue“ k přípravě OP Nadnárodní spolupráce na programovací období 2014-2020 - tzv. CENTRAL EUROPE 2014+. Veřejná diskuse se uskuteční v prostorách HUB Praha (http://prague.the-hub.net/).

Pro účast na veřejné diskusi v Praze se registrujte na mé e-mailové adrese: horste@mmr.cz pokud možno do neděle 14.4. Kapacita je omezena na 50-60 účastníků.

Diskuse bude probíhat v českém jazyce; účast na ní je bezplatná; náklady na ubytování ani cestovné nehradíme.

Na webstránce naleznete:
 

1) Annex 1

Annex 1 je přehledem všech tematických cílů (TO) a investičních priorit (IP) podle aktuálního návrhu Nařízení. Modře jsou vyznačeny IP spadající do čtyř TO, které by dle dosavadních analýz a závěrů z jednání zástupců všech členských států měly být prioritně podpořeny. Další TO s číslem (8) a (10) mají být chápány spíše jako TO horizontálního typu, kt. budou moci svým zaměřením čtyři prioritní TO pouze rozšiřovat či doplňovat.

Možnosti uplatnění těchto TO a IP v programu CENTRAL EUROPE 2014+ budou předmětem veřejné diskuse.

2) Dotazník
Dotazník umožňuje vyjádřit představu o očekávaných výsledcích, aktivitách, příjemcích ve vazbě na uvedené TO a IP. Uvítáme, pokud nám vyplněnou tabulku dotazníku v českém anebo anglickém jazyce zašlete co nejdříve, pokud možno do 17.4. Soustřeďte se především na komentování prioritně podporovaných (předvybraných) TO a IP, zmíněných v bodě 1). Můžete samozřejmě doplnit komentáře i ke zbývajícím TO a IP.
Vaše včasná odezva nám napomůže po organizačně-obsahové stránce připravit celý koncept veřejné diskuse.


3) JTS Guidance
Průvodní prezentace JTS je nástinem očekávání rozsahu předvybraných TO a IP.

Těšíme se na Vaše ohlasy.

Národní kontaktní místo OP Central Europe

Ministerstvo pro místní rozvoj