Operační program Nadnárodní spolupráce – Střední Evropa (OP Central Europe)

Operační program Nadnárodní spolupráce je součástí programů Cíle 3 – Evropské územní spolupráce. Programy Nadnárodní spolupráce jsou rozděleny do několika zón. Česká republika patří do zóny Střední Evropa a OP Central Europe sdílíme s Rakouskem, Polskem, částí Německa, Maďarskem, Slovinskem, Slovenskem, částí Itálie a z nečlenských zemí s částí Ukrajiny.

OP Central Europe je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Novinky

28.11.2014: Byly aktualizovány Pokyny pro české partnery ke kontrole 1. stupně pro programy nadnárodní a meziregionální spolupráce CENTRAL EUROPE, INTERREG IVC a ESPON 2013. Tyto dokumenty byly vyvěšeny na webu CRR s účinností ...

21.11.2014: Sledujte nás @CEProgramme_CZ

11.04.2014: Otevřena registrace na Výroční konferenci OP Central Europe

11.04.2014: Publikace „Projekty v programu Central Europe“ s podtitulem Zapojení českých partnerů v rámci uskutečněných výzev v období 2007-2013, zpracována konečná verze (březen 2014)b

31.01.2014: Operační program CENTRAL EUROPE 2020 bude navazovat na operační program nadnárodní spolupráce Střední Evropa tj. Central Europe realizovaný v současném programovém období 2007-2013. Bude realizován na území 9 států ...

Úvodní strana

Základní informace

Web OP

Oficiální stránky programu Nadnárodní spolupráce (Central Europe)

Žadatelé o podporu

veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné veřejným orgánům a soukromé subjekty

Řídící orgán

Amt der Wiener Landesregierung v Rakousku

Kontaktní mís​to v ČR:

Národní koordinátor a kontaktní místo
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor evropské územní spolupráce
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

Mapy

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky