Jste zde: Úvodní strana > Národní kontaktní místo (NUP)

Národní kontaktní místo (NUP)

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT v České republice výkonává odbor regionální politiky MMR ČR. Prostřednictvím Národního kontaktního místa jsou poskytovány veškeré informace o OP URBACT III v českém jazyce. Národní kontaktní místo je platformou pro dialog, výměnu zkušeností a vzdělávání v oblasti udržitelného městského rozvoje. Národní kontaktní místo:
  • poskytuje informace o zaměření programu, organizovaných aktivitách a probíhajících výzvách potenciálním žadatelům
  • informuje o závěrech vzešlých z realizovaných síťích aktérům zapojených do rozvoje měst na úrovni regionální, národní a úrovni EU
  • příspívá k dialogu o udržitelném městském rozvoji mezi různými úrovněmi státní správy
  • poskytuje Sekretariátu programu URBACT III podporu při organizaci vzdělávacích akcí v oblasti udržitelného městského rozvoje
  • prostřednictvím Národního kontaktního místa probíhá nejen komunikace se Sekretariátem OP URBACT III, kterému Národní kontaktní místo poskytuje zpětnou vazbu, ale i se zahraničními partnery. Tím dochází ke zprostředkování informací o aktualitách, novinkách, příkladech dobré praxe či problémech na poli urbánní politiky v České republice

Kontakt

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Oddělení urbánní politiky
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl
eliska.pilna@mmr.cz
tel.: +420 224 864 238

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTO NABÍZÍ MOŽNOST KONZULTACE JAK U NÁS NA MMR, TAK VE VAŠEM MĚSTĚ.