Jste zde: Úvodní strana > Novinky > URBACT III: Informační den k 2.výzvě ...

URBACT III: Informační den k 2.výzvě (Implementační sítě)

22.03.2016: Při příležitosti vyhlášení 2. výzvy Operačního programu URBACT III se na Ministerstvu pro místní rozvoj 30. 3. 2016 uskuteční informační den k tomuto programu.
Cílem setkání bude představení programu URBACT III a jeho 2. výzvy pro „Implementační sítě“. Při příležitosti tohoto informačního dne proběhne též setkání měst zapojených do 1. výzvy programu pro „Sítě měst“.

Operační program URBACT III v programovém období 2014-2020 otevírá všem měs­tům možnost posílit kvalitu strategického řízení, podpo­ruje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a umožňu­je uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným integrovaným rozvojem měst.

Cílem druhé výzvy OP URBACT III je založení tzv. Implementačních sítí, ve kterých budou partnerská města sdílet zkušenosti se specifickými výzvami, jež přináší implementace jejich strategií, a hledat společně nejefektivnější řešení. Výzva je vhodná pro strategie ITI a IPRÚ, ale je možné se zapojit i se strategií jiného druhu.

Datum a místo konání informačního dne: 30. 3. 2016 od 13:30 v budově Ministerstva pro místní rozvoj, Na Příkopě 3, Praha 1.

Program:
13.30 – 14.00     Zahájení
                           Aktuality v oblasti urbánní politiky
                           Implementace urbánních integrovaných strategií v ČR a v Evropě
14.00 – 14.40     Představení programu OP URBACT III a 2. výzvy programu pro „Implementační sítě“
14.40 – 15.00     Jak se zapojit do výzvy pro „Implementační sítě“
15.00 – 15.20     Role Národního kontaktního místa pro URBACT III
15.20 – 16.20     Setkání měst zapojených do 1. výzvy programu pro „Sítě měst“
16.20 –               Prostor pro „Networking“ 

Svou účast potvrďte elektronicky na. eliska.pilna@mmr.cz do 28. 3. 2016.

Připojené soubory