Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Informační den ke 3. výzvě OP URBACT II ...

Informační den ke 3. výzvě OP URBACT II v Brně

17.01.2012:  

Dne 16. 1. 2012 se uskutečnil v Brně informační den ke 3. výzvě OP URBACT II s názvem „Setkání zástupců měst – téma: aktuální výzva OP URBACT II". Informační den pořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci se Sekretariátem OP URBACT II z Francie. Účastníci informačního dne měli možnost dozvědět se podrobné informace o 3. výzvě a  poslechnout si zkušenosti vybraných měst České republiky a Slovenska o zapojení do projektů OP URBACT II. Podrobný program je k dispozici     zde [PDF, 197.13KB].  Prezentaci ke 3. výzvě, která byla prezentována na informačním dnu ze strany Sekretariátu OP URBACT II, naleznete     zde [PDF, 488.85KB]. Ke stažení jsou k dispozici i následující materiály z informačního dne: prezentace Sekretariátu  o     OP URBACT II [PDF, 424.56KB], prezentace zástupců     statutárního města Brna [PDF, 846.71KB] a podklady k     projektu Active A.G.E [PDF, 67.13KB]. Můžete též shlédnout video     k OP URBACT II, které bylo na informačním dnu promítnuto.

Výroční konference s názvem URBACT Annual Conference 2012: „Cities of Tomorrow: Action Today“

Ve dnech 3. až 5. prosince 2012 se v Kodani v Dánsku konala výroční konference URBACT Annual Conference 2012: „Cities of Tomorrow: Action Today“. Konference byla určena pro všechny zájemce, kteří se zabývají rozvojem měst na místní, regionální, národní a evropské úrovni. Konference také hostila partnery, kteří v minulosti participovali, či doposud participují, v projektech OP URBACT.

Akce se zúčastnilo více než 400 hostů z Evropy a dalších zemí světa. Z České republiky se konference zúčastnili zástupci statutárních měst Brna, Hradce Králové a Karviné a Centra dopravního výzkumu. Všichni účastníci konference byli otevřeni k tomu podělit se Vámi o své zkušenosti a poznatky z konference. Jejich příspěvky naleznete zde:

    Eva Gregorová (statutárního město Brno) [PDF, 197.84KB]

K dispozici jsou i fotografie     z konference.

Během výroční konference měli účastníci možnost seznámit se s aktuálním děním v oblasti rozvoje měst a to jak v Evropě, tak i ve světě. Velmi přínosnou byla diskuse nad zprávou Evropské komise „Cities of Tomorrow    “, která vznikla v říjnu 2011 (zkrácenou verzi v češtině můžete nalézt zde    ). Konference se také věnovala několika konkrétním tematickým oblastem urbánní dimenze. Tyto oblasti byly hlouběji diskutovány v rámci šesti tematických seminářů. Do dvou z nich měli účastníci možnost se zapojit:

Vítaným bodem programu konference bylo tzv. URBACT Café. Účastníci měli možnost se v rámci této aktivity setkat s dalšími zástupci své země (případně s účastníky stejné či příbuzné jazykové skupiny) a prodiskutovat různá témata včetně námětů směřujících k budoucí podobě OP URBACT III. Celkem bylo vytvořeno 51 diskusních stolů. Výstupy jednotlivých národních stolů jsou k dispozici zde    .

Ačkoli se konference zúčastnilo více než 400 zástupců z nejrůznějších částí Evropy i světa, nesla se celá akce v rodinném a neformálním duchu. Přispěla k tomu také jedna z neformálních aktivit, která se uskutečnila v podvečer prvního dne konference. Účastníci měli možnost si prohlédnout rezidenční čtvrť Sydhavnen z perspektivy lodi na hlavním říčním kanálu Kodaně a dozvědět se podrobně o situaci bytové politiky města. V závěru bylo možné navázat kontakt s jednotlivými účastníky konference v rámci neformální večeře na břehu říčního kanálu v blízkosti sochy Malé mořské víly – symbolu Kodaně.

Výroční konference byla ukončena dne 5. prosince 2012, kdy měli zájemci možnost se zúčastnit půldenních odborných tematických exkurzí po Kodani.