Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Jak proběhlo školení pro členy místních ...

Jak proběhlo školení pro členy místních podpůrných skupin URBACTu v Bratislavě?

10.01.2014: Školení pro členy místních podpůrných skupin URBACTu (Bratislava, 11.-12. 12. 2013)
Ve dnech 11.-12. 12. 2013 proběhlo v prostorách Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v Bratislavě Česko-slovenské školení pro členy místních podpůrných skupin URBACTu. Školení navazovalo na 1. školení pro členy místních podpůrných skupin URBACTu, které proběhlo ve dnech 20.-21. 5. 2013 v Brně. Obou školení se zúčastnili zástupci Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky a členové místních podpůrných skupin URBACTu projektů PREVENT (Ústní nad Labem), USEAct (Nitra) a Creative SpIN (Košice).

Školení, které proběhlo ve dnech 11.-12. 12. 2013 v Bratislavě, bylo primárně zaměřeno na tvorbu místních akčních plánů, které jsou hlavním výstupem projektů programu URBACT II. Cílem školení bylo podpořit projektové partnery projektů PREVENT, USEAct a Creative SpIN v oblasti tvorby místních akčních plánů a seznámit je s procesy participativního plánování. Seminář umožnil výměnu informací pro posílení kapacit a udržení aktivní a dynamické spolupráce místních podpůrných skupin vytvořených v rámci projektů programu OP URBACT II.

První den byl věnován úvodu do tvorby místního akčního plánu, účastníci získali přehled o principech a struktuře místního akčního plánu a následně se věnovali kritickému studiu již existujících místních akčních plánů, které byly vytvořeny v rámci projektů 1. a 2. výzvy OP URBAT II. Odpolední blok školení byl věnován praktickým cvičením o nástrojích a námětech na tvorbu místních akčních plánů a předávání zkušeností v oblasti zapojování veřejnosti do tvorby místního akčního plánu. V závěru proběhla stručná evaluace prvního dne školení, po níž měli koordinátoři místních podpůrných skupin URBACTu možnost v užším kruhu pohovořit o svých zkušenostech s vedením ULSG skupin a vyměnit si informace v oblasti řízení a řešení případných problémů vyvstalých během implementační fáze projektů.

Druhý den proběhla v úvodu hlubší evaluace prvního dne školení. Následně měli účastníci možnost koncipovat konkrétní strukturu místního akčního plánu daného projektu. Každý projektový partner přednesl svůj návrh celé skupině, přičemž byl dán prostor pro diskusi. Klíčovým bodem školení bylo hledání celé škály možných zdrojů financování místních akčních plánů. Hledaly se zdroje jak hmotné, tak i nehmotné povahy. V závěru pak účastníci provedli hodnocení celého školení.

Po oficiálním ukončení programu měli účastníci možnost věnovat se případové studii EUROVEA, která se zaměřuje na úlohu soukromého investora při budování veřejného prostoru. EUROVEA se nachází v těsné blízkosti řeky Dunaje nedaleko historického jádra města Bratislavy. Účastníci měli možnost podrobně se seznámit s multifunkčními prostory rozsáhlého areálu a jejich využitím v doprovodu Ing. arch. Branislava Kaliského, který je spoluautorem projektu.

Fotogalerie ze školení

Připojené soubory