Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Letní univerzita URBACTu - ZÁVĚRY A VÝSTUPY

Letní univerzita URBACTu - ZÁVĚRY A VÝSTUPY

08.08.2011: 29. - 31. srpna 2011 proběhla v polském Krakově historicky první letní univerzita programu URBACT. Tato akce byla určena členům Místních podpůrných skupin (LSG). Nyní jsou na internetu k dispozici závěry a výstupy z této akce.

Letní univerzita URBACT je již minulostí nicméně její přínos a pozitivní hodnocení zúčastněných delegátů nelze opomíjet.

Veškeré materiály, které byly v průběhu akce koncipovány jsou nyní ke stažení na internetu. Navštivte wiki stránky programu URBACT a dostaňte veškeré informace, které hledáte!

http://wiki.urbact.eu

Další články, fotky a vide si můžete prohlédnout přímo na stránkách programu URBACT.    

Kdy: 29. - 31. srpna 2011
Kde: Jagelonská univerzita, Krakov, Polsko


Letní univerzita programu URBACT je organizována poprvé a je určena členům místních podpůrných skupin (LSG). Právě ti tvoří základní články partnerství v rámci programu. Každý partner, který je zapojen do projektu v rámci OP URBACT II konzultuje a vypracováva Místní akční plán (LAP) nejen ve spolupráci s ostatními projektovými partnery (PP), vedoucím partnerem (LP), vedoucím expertem (LE) či projektovým expertem (PE), ale zejména s aktivními zástupci daného území a dané oblasti, kde je projekt lokalizován. Členy Místních podpůrných skupin jsou zástupci soukromého i veřejného sektoru, představitelé měst a přilehlých obcí, zástupci neziskového sektoru i občanských sdružení atd. Právě tito aktéři jsou považováni za nejdůležitější článek v oblasti úspěšné realizace projektů a zpracování Místního akčního plánu (LAP).

Univerzita pro Místní akční skupiny je jedinečnou příležitostí, primárně zaměřenou na individuální znalosti a schopnosti, vedoucí k posílení aktivního plánování a participace na městské politice.

Univerzita nabídne množství aktivit:

  • URBACT TALKs - přednášky. Odborníci na městskou problematiku ve zkratce představí množství aktuálních témat a urbánních výzev.

  • URBACT LABs. Účastníci si budou moci vyzkoušet matody a způsoby zapojení relevantních aktérů do realizace Místního akčního plánu (LAP) a prodiskutovat problémy, které se v souvislosti s touto spoluprácí již projevily.

  • ULSG v akci. Tato aktivita bude přímo navazovat na URBACT LABs. Účastníci vytvoří vlastní Místní podpůrnou skupinu (LSG) a budou spolupracovat na tvorbě vlastního Místního akčního plánu (LAP).

  • URBACT Networking. V průběhu celé akce bude prostor pro navazování nových kontaktů, a to nejen v rámci výše popsaných aktivit, ale také prostřednictvím URBACT Café setkání a dalších.

Na závěr setkání obdrží všichni zúčastnění certifikát o absolvování Letní univerzity URBACT.

Z důvodu omezené kapacity je tento ročník přístupný pouze pro členy Místních podpůrných skupin (LSG), nicméně veškeré výstupy a závěry     budou zveřejněny jak na českých tak na oficiálních stránkách programu URBACT     a ve veřejné internetové databázi    .