Jste zde: Úvodní strana > Novinky > PROCES PŘÍPRAVY OP URBACT III

PROCES PŘÍPRAVY OP URBACT III

27.02.2013:  

Dne 20. 11. 2012 se v Bruselu uskutečnila první pracovní schůzka k přípravě operačního programu URBACT III. Pracovní skupinu Joint Programming Working Group (dále jen pracovní skupina JPWG) tvoří zástupci Evropské komise, Sekretariátu OP URBACT a nominovaní členové členských států EU. Za Českou republiku se pracovní skupiny JPWG  účastní člen Monitorovacího výboru OP URBACT II pan RNDr. Josef Postránecký z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Během ledna a února 2013 proběhla reflexe nad OP URBACT II, členské státy shromáždily mnoho cenných připomínek a podnětů od bývalých partnerských měst zapojených do OP URBACT II, od Managing Authorities, a taktéž od měst, která v OP URBACT zatím zapojena nebyla. Všechny tyto připomínky a náměty byly předloženy Sekretariátu OP URBACT II a Evropské komisi na jednání pracovní skupiny JPWG, které se uskutečnilo dne 18. února 2013 v Bruselu. V současné době se připravuje nový koncept OP URBACT III, který bude zahrnovat jak podněty členských států a Evropské komise, tak výstupy pracovních stolů, které proběhly v prosinci 2012 v Kodani během výroční konference URBACT Annual Conference 2012: „Cities of Tomorrow: Action Today“. Další jednání pracovní skupiny JPWG se uskuteční v Bruselu ve dnech 12. 4., 26. 6. a poslední setkání by se mělo uskutečnit v září tohoto roku (přesné datum bude upřesněno).