Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III ...

Sítě schválené v 1. výzvě OP URBACT III hledají nové partnery

23.09.2015: Městům se v současné chvíli otevírá další možnost připojení k mezinárodním sí­tím OP URBACT III. Z podaných žádostí bylo vybráno 21 sítí, které hledají další partnery.
Přehled sítí hledajících nové partnery včetně kontaktních údajů vedoucích měst naleznete v přiložené tabulce. Novými part­nery se mohou stát města, městské části a organizova­né aglomerace, dále instituce vlastněné městem, zástupci veřejné správy na regionální a národ­ní úrovni, státní univerzity a výzkumná centra zapojení do rozvoje měst.

Informace o první i dalších plánovaných výzvách naleznou žadatelé na stránkách www.urbact.cz     a www.urbact.eu    . Poskytování odborné a metodické pomoci žadatelům a projektovým partnerům je úkolem národního kontaktního místa. Za Českou republiku jej zajišťuje odbor regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj.

Pokud máte zájem o připojení se k síti kontaktujte prosím vedoucí město dané sítě. V případě dalších dotazů se prosím neváhejte obrátit na národní kontaktní místo na emailu eliska.pilna@mmr.cz. Národní kontaktní místo má k dispozici o sítích doplňující informace. 

Aktuálně: Sekretariát programu bude chtít po zástupcích těchto schválených sítí první návrh na rozšíření partnerské sítě již na konci října. Pozdější zapojení bude možné. Přesto, v případě Vašeho zájmu, doporučujeme kontaktování vedoucích měst zbytečně neodkládat.

Připojené soubory