Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Výběrové řízení

Výběrové řízení

21.01.2013:  

Sekretariát OP URBACT II nabízí možnost účastnit se výběrového řízení na školitele národního školení pro členy místní podpůrné skupiny URBACTu, které se uskuteční na jaře 2013 v České republice. Smyslem místních podpůrných skupin URBACTu (dále jen ULSG = URBACT Local Support Group) je zapojení do procesu implementace tematických sítí (projektů) OP URBACT II, především pak do procesu tvorby místních akčních plánů. Členy ULSG jsou obvykle relevantní stakeholdeři města, obvykle tuto skupinu tvoří 10 - 15 partnerů. V České republice bylo doposud zapojeno do operačního programu URBACT pět českých měst (Brno, Karviná, Kladno, Opava, Praha). Zatím tedy bylo v ČR v programovém období 2007 - 2014 celkem vytvořeno pět místních podpůrných skupin URBACTu.

Nyní v souvislosti se 3. výzvou OP URBACT II vstoupí další česká města do Fáze implementace, budou se tedy tvořit nové skupiny ULSG. Za tímto účelem je organizováno národní školení pro nové členy místních podpůrných skupin. Cílem tohoto setkání je odborně vyškolit členy ULSG, aby jejich spolupráce a participace v rámci projektů OP URBACT II byla efektivní a přínosná jak pro municipalitu, tak především pro město jako takové. Vytvořené partnerství místní podpůrné skupiny by tak mělo být přínosem nejen  v průběhu trvání projektu, ale i po jeho ukončení.

Podmínky výběrového řízení a podrobné informace jsou k dispozici na této webové stránce     a zde     (anglická verze je k dispozici zde    ). V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na Mgr. Kateřinu Matýškovou (tel. +420 224 864 020, e-mail: katerina.matyskova@mmr.cz).