Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Vyhlášení první výzvy

Vyhlášení první výzvy

07.04.2015: Minulý týden byla vyhlášena 1. výzva operačního programu URBACT III v období 2014-2020

Na konci března byla vyhlášena první výzva programu v tomto období. Je zaměřena na "Action planning network" tedy na sítě měst, které spojuje společná ppříprava akčních plánů. Jedná se o nově nazvaný typ sítě, který se však nejvíce blíží tematickým sítím předchozího období.
Hlavním cílem tohoto typu sítě je poskytnout městům, která čelí společným výzvám, podporu při tvorbě integrované strategie k řešení vymezené problematické oblasti. Klíčovým výstupem aktivit sítě je Akční plán, který slouží jako výchozí dokument pro návazné aktivity směřující k implementaci definovaných opatření a výměně zkušeností s dalšími projektovými partnery.

Posledním termínem pro odevzdání "Prohlášení o zájmu" (projektové žádosti) je 16. červen 2015.

Bližší informace o této výzvě můžete najít na nových webových stránkách programu URBACT nebo na Národním kontaktním místě, které zajišťuje odbor regionální politiky MMR (Ing. Lenka Sosvorová). 

Za účelem usnadnění hledání potenciálních projektových partnerů je společně s výzvou spuštěna “Databáze projektových partnerů“. 
 
Pokud máte zájem stát se vedoucím partnerem (Lead Partner) a hledáte další projektové partnery se shodnou projektovou ideou, nebo naopak máte projektovou ideu a hledáte vedoucího partnera (Lead Partner), můžete váš projekt zadat do databáze vyplněním příslušného formuláře, který naleznete zde: http://urbact.eu/node/add/project-idea    
Průběžný přehled projektů zadaných do databáze je k nahlédnutí na uvedeném odkaze: http://urbact.eu/projects    
 
Prosím, berte v potaz, že návrhy projektů, které jsou uvedeny v databázi, nebyly ze strany Sekretariátu programu URBACT zkontrolovány ani schváleny. Databáze je informativního charakteru pro potřeby vyhledávání kontaktů a tvorby projektové žádosti před jejím oficiálním předložením Sekretariátu.