Jste zde: Úvodní strana > O programu

O programu

URBACT III je programem Iniciativy Evropské komise pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

Co program nabízí

V rámci programu URBACT III se města a ostatní partneři mají příležitost:

  • zapojit se do spolupráce v mezinárodních sítích měst 
  • zúčastnit se akcí, které mají za účel rozvíjení schopností aktérů v oblasti udržitelného městského rozvoje
  • využít výstupy spolupráce měst z mezinárodních sítí, které jsou publikovány sekretariátem programu

 

Podporované oblasti 

  • udržitelný rozvoj měst a výměna, uplatnění a šíření znalostí v této oblasti se zaměřením na deset tematických cílů

 

Příklady žadatelů

  • města, městské části a organizované aglomerace, dále omezeně instituce vlastněné městem, veřejná správa na regionální a národní úrovni, státní univerzity, výzkumná centra zapojené do rozvoje měst z 28 států EU, Norska a Švýcarska

 

 Alokace programu

  • 74,301,909 EUR (69, 843,795 EUR z ERDF, 4,458,114 EUR technická pomoc), rozpočet s národním spolufinancováním 96,324,550 EUR

Programové dokumnety