Jste zde: Úvodní strana > Výzvy

Výzvy

Operační program URBACT III byl schvá­len Evropskou komisí v prosinci 2014.

1. výzva OP URBACT III

První výzva     Operačního programu URBACT III byla vyhlášena od 16. 3 do 16. 6. 2015.

Je zaměřena na "Action planning network" tedy na sítě měst, které spojuje společná příprava akčních plánů. Jedná se o nově nazvaný typ sítě, který se však nejvíce blíží tematickým sítím předchozího období. Hlavním cílem tohoto typu sítě je poskytnout městům, která čelí společným výzvám, podporu při tvorbě integrované strategie k řešení vymezené problematické oblasti. Klíčovým výstupem aktivit sítě je Akční plán, který slouží jako výchozí dokument pro návazné aktivity směřující k implementaci definovaných opatření a výměně zkušeností s dalšími projektovými partnery.

Zapojením měst do sítí města získají možnost vyměnovat a sdílet zkušenosti, hledat společně řešení sdílených problémů a je jim poskytnut prostor pro tvorbu inovativních řešení v oblasti udržitelného městského rozvoje.
  
V první výzvě bude podpořeno 20 sítí měst.

Další možnost zapojení do programu

Městům se v současné chvíli otevírá další možnost připojení k mezinárodním sí­tím OP URBACT III. Z podaných žádostí bylo vybráno 21 sítí, které hledají další partnery. Partnerství by se měla rozšířit z 4 až 6 na 8 až 12 partnerů.
 

Přehled sítí hledajících nové partnery včetně kontaktních údajů vedoucích měst naleznete v přiložené tabulce. Novými part­nery se mohou stát města, městské části a organizova­né aglomerace, dále instituce vlastněné městem, zástupci veřejné správy na regionální a národ­ní úrovni, státní univerzity a výzkumná centra zapojení do rozvoje měst.

Aktuálně: Sekretariát programu bude chtít po zástupcích těchto schválených sítí první návrh na rozšíření partnerské sítě již na konci října. Pozdější zapojení bude možné. Přesto, v případě Vašeho zájmu, doporučujeme kontaktování vedoucích měst zbytečně neodkládat.