OP URBACT III

Operační program URBACT III v programovém období 2014 – 2020 otevírá možnost všem městům posílit kvalitu strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených s udržitelným rozvojem měst.

Konkrétní cíle programu URBACT III:

  • TVORBA MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ k podpoře měst při vytváření a implementaci integrovaných městských strategií, k usnadnění výměny zkušeností a znalostí, vzájemného učení partnerů a šíření příkladů úspěšných příkladů z praxe. Výstupem spolupráce měst v rámci partnerských Sítí měst jsou místní akční plány každého z měst - řešení daného problému na místní úrovni, které jsou tvořeny za podpory místních podpůrných skupin. V tomto programovém období se lze dále připojit k dvěma novým typům sítí - Implementačním sítím a Sítím přenosu.
  • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ aktérů zapojených do rozvoje měst vytvářet a implementovat takové strategie rozvoje měst, které jsou integrované a zapojují veřejnost.
  • UPLATNĚNÍ A ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ o tvorbě a implementaci strategií udržitelného rozvoje měst na místní, regionální i národní úrovni.

 

Novinky

12.09.2016: Valné shromáždění Organizace spojených národů pořádá konferenci o bydlení a udržitelném rozvoji měst v Quitu v Ekvádoru od 17 do 20. října 2016 s cílem přijetí Nové městské agendy (New Urban Agenda), která navazuje ...

01.08.2016: Evropský týden regionů a měst v Bruselu: registrujte se nyní na semináře Operačního programu URBACT!

08.07.2016: URBACT v nedávné době založil Národní kontaktní místa pro Operační program URBACT III (National URBACT Points), aby poskytovala informace o tomto programu v národních jazycích a organizovala akce pro města.

08.07.2016: Letní univerzita Operačního programu URBACT se uskuteční 24. – 26. srpna 2016 v Rotterdamu! Těšte se na další diskuzi o nástrojích a metodách pro tvorbu integrovaných městských strategií.

04.04.2016: 2. výzva Operačního programu URBACT III pro Implementační sítě byla vyhlášena. K této výzvě proběhl na Ministerstvu pro místní rozvoj dne 30. 3. 2016 informační den pro potencionální příjemce, který se těšil velkému ...

Úvodní strana

Základní informace

Národní kontaktní místo:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor regionální politiky
Eliška Pilná, BArch (Hons), AADipl
eliska.pilna@mmr.cz
tel.: +420 224 864 238

Programový dokument OP URBACT III

Domovské stránky programu - www.urbact.eu
    

Akce a výzvy

  •  Akce (seminář, konference)
  •  Výzva
  •  Konec výzvy
  •  Více záznamů

Nové události

  • Zadanému kritériu neodpovídají žádné výsledky