Jste zde: Úvodní strana > Informace o V4

Informace o Visegradské skupině (V4)

Jedná se o skupinu spolupracujících čtyř států střední Evropy – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Toto uskupení vzniklo proto, aby se tyto země co nejdříve dostaly na stejnou úroveň vyspělých západoevropských demokracií. Jedná se o spojení států, jehož cílem je především posílení vzájemné spolupráce a vlivu členských zemí. Neoficiální název je Visegrádská čtyřka.

Všechny země Visegrádské skupiny (V4) usilovaly o členství v Evropské unii. Tohoto cíle dosáhly 1. května 2004, kdy se všechny staly členskými zeměmi EU. Skupina se v rámci unie snaží podporovat optimální spolupráci se všemi zeměmi a jde jí především o demokratický rozvoj celé Evropy. V4 nepovažujte tedy za žádného konkurenta unie nebo nějakou její alternativu.

Jednání V4 se na různých úrovních zabývají velice širokým spektrem témat, od koordinace spolupráce v agendách EU a sjednocování postojů v klíčových otázkách, přes otázky energetiky a vzdělávání až po bezpečnostní otázky a spolupráci ozbrojených složek. Visegrádská čtyřka může navíc ovlivňovat směřování EU, když vezmeme v potaz fakt, že v Radě EU mají státy V4 stejný počet hlasů jako Francie a  Německo dohromady.