Jste zde: Úvodní strana > Informace o V4 > Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond byl založen dne 9. června 2000 ve Štiříně v České republice, sídlí ovšem v Bratislavě. Z tohoto fondu se podporuje rozvoj bližší spolupráce a vazby mezi státy V4.

Účelem fondu je také usnadnění spolupráce a podpora rozvoje zemí Východního partnerství a Balkánu. Z fondu jsou finančně podporovány aktivity v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, turismu, výměnných pobytů pro mládež a přeshraniční spolupráce. Fond také poskytuje stipendia pro studenty i umělce. Je tvořen ze stejně vysokých příspěvků členských zemí V4. Roční rozpočet se pohybuje okolo 8 milionů €.

Mezinárodní visegrádský fond nabízí čtyři druhy grantových programů pro projekty, granty pro země západního Balkánu (Visegrad+    ) a Východního partnerství (V4EaP    ), dále Visegrádský stipendijní program a rezidenční programy pro mladé umělce (VARP) či vědce (Tchaj-wan či OSA).