Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Konferenci Strategické řízení evropských ...

Konferenci Strategické řízení evropských fondů předchází setkání ministrů zemí Visegrádské skupiny

22.01.2016: Česká republika, která v současnosti předsedá zemím Visegrádské skupiny, pořádá 25. a 26. ledna 2016 setkání ministrů zemí V4 (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska), s účastí Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska. Na tuto akci navazuje 26. a 27. ledna odborná konference „Strategické plánování a budoucnost kohezní politiky po roce 2020“.
Hlavním cílem setkání ministrů zodpovědných za kohezní politiku bude diskuze o cílech, roli a možných modelech kohezní politiky po roce 2020. Akce se na pozvání ministryně Karly Šlechtové účastní i Corina Creţu, eurokomisařka pro regionální politiku. Na navazující konferenci mají účastníci možnost dozvědět se více o aktuálních postojích k tématu budoucnosti kohezní politiky a také je řečníci seznámí s příklady dobré i špatné praxe probíhajícího programového období 2014–2020.

„Obě akce, jak setkání zástupců zemí V4+4 i konference, si zaslouží pozornost, protože zde budou probírána velmi aktuální témata, která mohou ovlivnit postoj České republiky ke kohezní politice v dalších letech. Konferenci doporučuji všem, kterým není lhostejná aktuální situace v Evropě. Díky úspěšné aplikaci fondů EU můžeme totiž významně přispět ke zlepšení nejen v naší zemi,“ uvedla  ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.  

Mezi další stěžejní téma konference patří oblast strategického plánování, které hraje zásadní roli při efektivním využívání veřejných financí včetně evropských fondů. Ty jsou rovněž vnímány jako klíčový faktor úspěšné implementace dlouhodobých strategií, které mohou vést k vyřešení řady strukturálních problémů. Kohezní politika má své zásadní místo mezi politikami v Evropské unii. Bližší informace a možnost registrace na konferenci naleznete na webu www.V4.dotaceEU.cz    ,Kontakt pro média: 
Ing. Vilém Frček, DiS.
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
tel: +420 224 861 445
mobil: +420 724 639 428
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz
 

Štítky:

v4