Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ministryně Šlechtová a komisařka Creţu ...

Ministryně Šlechtová a komisařka Creţu: Kohezní politika tvoří pojítko mezi všemi státy Evropské unie

26.01.2016: V Praze se dnes (26.1.) na pozvání ministryně Karly Šlechtové setkala eurokomisařka Corina Creţu se zástupci zemí Visegrádské skupiny (České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska) v rozšířeném složení o delegace Bulharska, Chorvatska, Rumunska a Slovinska a za účasti zástupců Evropského parlamentu a předsedy evropského Výboru regionů. Společné prohlášení, na kterém se při jednání dohodli, slaďuje přístup zemí Visegradské skupiny k budoucnosti kohezní politiky jakožto základní investiční politiky Evropské unie.
Na programu jednání bylo především téma budoucnosti politiky soudržnosti jako celku, a jaký dopad na ni mají národní politiky. Kohezní politika neboli politika soudržnosti má potenciál zmírnit a odstranit dlouhodobé problémy, které se vyskytují v evropských regionech.

Kohezní politika tvoří pojítko mezi všemi státy Evropské unie. Při dnešním setkání jsme podepsali dokument, ve kterém jsme se shodli na společném  přístupu ke kohezní politice. Je důležité, abychom sjednotili naše názory a vedli otevřený dialog. Považuji za velký úspěch, že Česká republika dokázala uskutečnit jednání takového množství států a hlavně zajistit společné prohlášení. Politika soudržnosti má jedinečný potenciál k řešení dlouhodobých strukturálních problémů,“ uvedla Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj.
 
Těší mne, že Česká republika jako předsednická země V4 iniciovala vůbec první jednání na úrovni ministrů o budoucnosti kohezní politiky po roce 2020. O tom, že strukturální fondy přinesly střední Evropě růst a pracovní místa v posledním desetiletí není pochyb, do budoucna bude však potřeba zohlednit měnící se potřeby hospodářských politik jednotlivých zemí v tzv. evropském semestru a jejích propojení, jakožto i větší schopnost kohezních fondů flexibilně reagovat na měnící se okolnosti. Samostatnou kapitolou, která nesmí chybět v žádné debatě, je zásadnější zjednodušení pravidel kohezní politiky. Nyní bychom ovšem měli klást důraz na rychlé zahájení implementace současného programového období, které rokem 2016 vstupuje do klíčové fáze a operační programy by se měly naplno rozjet,“ uvedla Corina Creţu, eurokomisařka pro regionální politiku.
 
Markku Markkula, předseda evropského Výboru regionů, jež je shromážděním místních a regionálních zástupců EU, uvedl:
„Kohezní politika dlouhodobě prokázala svůj zásadní význam pro regionální rozvoj v zemích EU. Na místní úrovni je ovšem současná regulace vnímána jako příliš byrokratická a složitá. Pro období po roce 2020 potřebujeme reformovanou kohezní politiku, založenou na partnerství, která bude jednodušší a bude více odpovídat na nové výzvy. Proto musíme kohezní politiku učinit pružnější, více efektivní a více orientovanou na výsledek.“  
 
Na setkání navazuje odborná konference, kde budou dílčí pozice a témata otevřeně diskutována podrobně. Probírána bude mimo jiné oblast strategického plánování, které hraje zásadní roli při efektivním využívání veřejných financí včetně evropských fondů. Bližší informace naleznete na webu www.V4.dotaceEU.cz.

Online přenos z odborné konference můžete sledovat zde: https://twitter.com/mistnirozvoj    

                        

Kontakt pro média: 
Ing. Vilém Frček, DiS.
Odbor komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
tel: +420 224 861 445
mobil: +420 724 639 428
e-mail:vilem.frcek@mmr.cz

Štítky:

v4

Kategorie:

NOK, 2014–2020