Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 1. řádné jednání Monitorovacího výboru ...

1. řádné jednání Monitorovacího výboru OP TP 2014 - 2020

15.07.2015: Dne 14. července 2015 se v budově MMR v Praze konalo 1. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“). Členům MV OPTP a přítomným hostům byly předloženy upravené materiály, které byly prodiskutovány na přípravném jednání v červnu 2015.
MV OPTP po projednání schválil zejména kritéria pro výběr projektů, Společnou komunikační strategii na roky 2014 - 2020 a Roční komunikační plán na rok 2015. Dále byl projednán Evaluační plán OPTP 2014 - 2020 a Strategický realizační plán OPTP, jehož součástí je i harmonogram výzev. Na základě schválených bodů dnešního jednání lze očekávat první výzvy v OPTP již v srpnu.