10. Monitorovací výbor OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2013

28.11.2012

Jubilejní 10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále jen „MV OPTP“) se uskutečnilo 28. listopadu 2012 v pražském hotelu Barceló za účasti představitelů Evropské komise (dále jen „EK“).

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena