Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 10. Monitorovací výbor OPTP schválil ...

10. Monitorovací výbor OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2013

28.11.2012: Jubilejní 10. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále jen „MV OPTP“) se uskutečnilo 28. listopadu 2012 v pražském hotelu Barceló za účasti představitelů Evropské komise (dále jen „EK“).
Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) a věcným a finančním pokrokem na úrovni programu. V souvislosti s plánovaným převodem Pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán k 1. 1. 2013, což bylo jednou z podmínek požadovaných ze strany EK v rámci tzv. Akčního plánu, informoval zástupce Auditního orgánu o postupu přípravných prací a převodu zaměstnanců ministerstev a regionálních rad pod Ministerstvo financí ČR.  Velká část výdajů spjatých s činností centralizovaného auditního orgánu bude totiž hrazena z OPTP.

MV OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2013 a vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. 4. 2012 až 30. 9. 2012 spolu s doplňujícími informacemi prezentovanými Řídicím orgánem OPTP a zástupci příjemců, mj. Národního orgánu pro koordinaci.