Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 12. zasedání Monitorovacího výboru OPTP

12. zasedání Monitorovacího výboru OPTP

28.11.2013: Dne 27. listopadu 2013 se v Hotelu Kings Court v Praze konalo 12. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“).
Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále „OPTP“) a věcným a finančním pokrokem na úrovni programu, evaluacemi v OPTP a přípravou období 2014-2020. Bližší informace o aktuálním stavu Dohody o Partnerství podala ředitelka odboru přípravy programového období 2014-2020, Ing. Karla Šlechtová. EK se především vyjadřovala k realizovaným projektům, jako jsou např. Prevence, Kontroly, či Monitorovací systém pro období 2014 – 2020.

Po projednání Evaluačního plánu na rok 2014 na MV OPTP bude tento schválen per rollam. MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. 4. 2013 až 30. 9. 2013 spolu s doplňujícími informacemi prezentovanými Řídicím orgánem OPTP a zástupci jednotlivých příjemců.