Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 13. zasedání Monitorovacího výboru OP TP

13. zasedání Monitorovacího výboru OP TP

10.06.2014: Dne 5. června 2014 se v Hotelu Barceló v Praze konalo 13. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“).
Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále „OPTP“), věcným a finančním pokrokem na úrovni programu, evaluacemi v OPTP a přípravou období 2014-2020.

Byla schválena předložená Výroční zpráva za rok 2013, návrh na revizi programu a změna Statutu a Jednacího řádu MV OPTP. Členové výboru se také zaměřili na přípravu programu Technická pomoc pro budoucí programové období 2014–2020. EK se především vyjadřovala k realizovaným projektům, jako jsou např. Prevence, Kontroly, či Monitorovací systém pro období 2014–2020, dále také k revizi OPTP a finančnímu pokroku v programu.

MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. 10. 2013 až 31. 3. 2014 spolu s doplňujícími informacemi prezentovanými Řídicím orgánem OPTP a zástupci jednotlivých příjemců, mj. Národního orgánu pro koordinaci.