Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 5. řádné zasedání Monitorovacího výboru ...

5. řádné zasedání Monitorovacího výboru OP TP 2014 – 2020

19.05.2017: Dne 18. května 2017 se v Praze uskutečnilo 5. řádné zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020 (dále „MV OPTP“) za účasti zástupce Evropské komise.
Členové 5. MV OPTP 2014 - 2020 po projednání schválili Výroční zprávu o implementaci programu za rok 2016 a Revizi Programového dokumentu OPTP 2014 – 2020. V další části zasedání bylo projednáno a vzato na vědomí pololetní vyhodnocení Strategického realizačního plánu OPTP na rok 2017. Na závěr jednání byly členům MV OPTP představeny výsledky evaluace „Indikátory spokojenosti 2016“ a dále byly členové MV informováni o aktuálních komunikačních aktivitách OPEU, které vychází z povinnosti dané čl. 116, odst. 3 Nařízení 1303/2013 a ze závazků popsaných ve Společné komunikační strategii evropských strukturálních a investičních fondů v ČR v programovém období 2014–2020 a ze schváleného Ročního komunikačního plánu OPTP a MMR-NOK 2017.