Jste zde: Úvodní strana > Novinky > 9. Monitorovací výbor OPTP schválil ...

9. Monitorovací výbor OPTP schválil změnu OPTP

04.06.2012: Praha, 31. května 2012: 9. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále jen MV OPTP“) se uskutečnilo 30. května 2012 v pražském hotelu Barceló za účasti představitelů Evropské komise.
Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále je „OPTP“) a věcným a finančním pokrokem na úrovni programu.

V souvislosti s převodem pověřených auditních subjektů pod Ministerstvo financí, schválil MV OPTP změnu OPTP, kterou byla realokace prostředků v rámci prioritní osy 1 Podpora řízení a koordinace. Z oblastí podpory 1.1, 1.3 a 1.4 budou převedeny prostředky ve prospěch oblasti podpory 1.2 Finanční řízení, kontrola a audit, která slouží mj. pro financování aktivit Auditního orgánu včetně pověřených auditních subjektů a zároveň dojde k rozšíření indikátorové soustavy OPTP o dva nové indikátory. Členové MV OPTP tyto změny schválili, nicméně zástupci EK si vyžádali od Auditního orgánu přesnou kvantifikaci výdajů, které budou v souvislosti se vznikem a činností centralizovaného Auditního orgánu hrazeny z OPTP a to až do roku 2015.

MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. 10. 2011 až 31. 3. 2012 spolu s doplňujícími informacemi prezentovanými Řídicím orgánem OPTP a zástupci příjemců – Národního orgánu pro koordinaci. Výroční zpráva OPTP za rok 2011 byla stručně odprezentována s tím, že k hlasování o jejím schválení dojde písemnou procedurou po zasedání 9. MV OPTP.
 

Složka multimedií