Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizovaná verze Příručky pro ...

Aktualizovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (verze 7.5)

29.08.2012:
Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) zveřejnil aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce v OPTP (dále jen „PŽP OPTP“) verze 7.5. Platnost PŽP OPTP je od 28. srpna 2012 a účinnost je od 1. září 2012.
Aktualizaci PŽP OPTP připravil a vydal Řídící orgán OPTP, konkrétně Oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP.

Do nové verze PŽP OPTP byly promítnuty informace ohledně Metodického pokynu k využívání externích služeb v rámci implementační struktury Národního strategického referenčního rámce nebo k aktualizované Metodice výběru zaměstnanců implementujících fondy EU v programovém období 2007-2013 a v programovém období 2014+. Dále byla doplněna např. povinnost dokládat tabulku s přehledem zaměstnanců v rámci vykazování indikátoru 48.31.01 Počet trvale zaměstnaných pracovníků implementační struktury a bylo upřesněno sledování udržitelnosti u investičních/neinvestičních projektů. Součástí aktualizované PŽP OPTP je také vydání nových Podmínek realizace projektu, které budou vydávány pro projekty schválené po 1. 6. 2012.