Aktualizovaná verze Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (verze 7.5)

29.8.2012

Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“) zveřejnil aktualizovanou Příručku pro žadatele a příjemce v OPTP (dále jen „PŽP OPTP“) verze 7.5. Platnost PŽP OPTP je od 28. srpna 2012 a účinnost je od 1. září 2012.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena