Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Aktualizovaná verze přílohy č. 8 Veřejné ...

Aktualizovaná verze přílohy č. 8 Veřejné zakázky Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP

05.01.2012:

Řídící orgán OPTP zveřejnil aktualizovanou verzi přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (dále jen „PŽP OPTP“) verze 7.1. Platnost a účinnost verze 7.1 přílohy č. 8 PŽP OPTP je od 2. ledna 2012.

Aktualizaci PŽP OPTP připravil a vydal Řídící orgán OPTP, konkrétně Oddělení kontroly, metodiky a monitorování OPTP.

Do nové verze Přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP jsou promítnuty především některé změny plánované v rámci novelizace zákona o veřejných zakázkách a změny finančních limitů pro nadlimitní veřejné zakázky platné od 1. 1. 2012.

Soubory ke stažení