Aktualizovaná verze přílohy č. 8 Veřejné zakázky Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP

5.1.2012

Řídící orgán OPTP zveřejnil aktualizovanou verzi přílohy č. 8 Příručky pro žadatele a příjemce v OPTP (dále jen „PŽP OPTP“) verze 7.1. Platnost a účinnost verze 7.1 přílohy č. 8 PŽP OPTP je od 2. ledna 2012.

©2018 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena