Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Čerpání ze strukturálních fondů

Čerpání ze strukturálních fondů

01.07.2014: Do vlády nyní přichází program, který v příštích letech zásadně ovlivní čerpání z fondů Evropské unie. Dokument, který nese název Programový dokument Operačního programu Technická pomoc pro období 2014–2020 rozhodne o tom, kde a jakým způsobem budou tyto prostředky využity.
Nastavuje podmínky evropských fondů tak, aby mohla být efektivně řízena Dohoda o partnerství a jednotlivé programy období 2014–2020. Z Operačního programu Technická pomoc bude hrazeno vzdělávání pracovníků starajících se o strukturální fondy, personální zajištění národního orgánu pro koordinaci, auditního orgánu a certifikačního orgánu ministerstva financí, informační systém, evaluace a studie, případně ICT a režijní náklady.

Ministerstvo pro místní rozvoj je přesvědčeno, že díky svému programu usnadní využívání fondů všem příjemcům. Operační program Technická pomoc bude spravovat 223 704 582 EUR, což představuje jen 1,03 % z celkového objemu prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, které bude mít ČR v období 2014–2020 k dispozici.