Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Druhé zasedání Monitorovacího výboru ...

Druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc

19.02.2009: Druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (OPTP) proběhlo 28. listopadu 2008 v Praze za účasti zástupců Evropské komise Christose Gogose, Jiřího Švarce a Alice Langerové. Členové Monitorovacího výboru byli seznámeni s tím, že v rámci OPTP bylo schváleno už 24 projektů v celkové hodnotě 1,38 miliardy Kč, což představuje přibližně 20 procent z celkové alokace OPTP pro programové období 2007—2013.

Monitorovací výbor se usnesl, že Centrum pro regionální rozvoj ČR jako příjemce v prioritní ose 2 - Monitorování a zprostředkující subjekt pro všechny prioritní osy v implementační struktuře OPTP, bude doplněn jako oprávněný příjemce i do prioritní osy 3 - Administrativní a absorpční kapacita.

OPTP je zastřešující a servisní program regionální politiky EU v České republice. Jeho cílem je efektivně koordinovat činnost českých operačních programů, zvyšovat jejich schopnost administrativně zpracovávat žádosti o dotace, sledovat a kontrolovat stav získávání evropské podpory a propagovat strukturální fondy pro širokou veřejnost.

Nejvyšším objemem finančních prostředků disponuje v OPTP prioritní osa 3 - Administrativní a absorpční kapacita s alokací 121,95 milionů eur. Na druhém místě je prioritní osa 4 - Publicita s 80,79 miliony eur. Na osu 2 - Monitorování je vyčleněno 58,3 milionu eur a na prioritní osu 1 - Podpora řízení a koordinace 30,46 milionu eur.

V květnu letošního roku byla vyhlášena první výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z OPTP, příjem žádostí do této výzvy bude ukončen dne 30. dubna 2010. Další výzva je plánována na první polovinu roku 2010.