Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Informace pro příjemce z OPTP 2014-2020: ...

Informace pro příjemce z OPTP 2014-2020: Problémy v projektových žádostech (Změny v systému hodnocení projektových žádostí + Registr smluv)

13.03.2018: Vážení příjemci, dovolujeme si vás upozornit na některé problémy, které se v poslední době objevily v projektových žádostech.
Změny v systému hodnocení projektových žádostí
Tato změna vyplývá z novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Na základě této novely již není možné při hodnocení vrátit žádost k dopracování ani v případě, kdy je identifikován pouze drobný formální nedostatek. ŘO OPTP je povinen v těchto případech žádost zamítnout. Z tohoto důvodu vás žádáme, abyste vždy zasílali projektovou žádost včetně všech příloh mailem na před kontrolu a teprve, pokud vás projektový manažer informuje, že je vše v pořádku, můžete žádost oficiálně registrovat. Tímto postupem eliminujeme zamítání žádosti a opětovné podání.
 
Registr smluv
V několika žádostech o platbu se nyní objevují výdaje, které byly realizovány ještě před zveřejněním smlouvy/objednávky v registru smluv, s čímž zákon spojuje počátek účinnosti smlouvy/objednávky. Takovéto výdaje jsou bezdůvodným obohacením a jsou nezpůsobilé. Věnujte prosím pozornost časové posloupnosti jednotlivých kroků:
Datum uzavření smlouvy - Zveřejnění v registru smluv - Počátek plnění - Fakturace.
 
Také je nezbytné, aby v registru byla důsledně vyplňována metadata. Pokud chybí, či jsou nesprávná, může to mít dopad na platnost smlouvy. Oprava metadat v registru je možná pouze do 3 měsíců od podpisu smlouvy.
 
Podrobné informace k registru smluv včetně metodiky jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d    .
 
Pro případné dotazy jsou Vám pracovníci ŘO samozřejmě k dispozici.