Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Jednání 15. Monitorovacího výboru OP TP

Jednání 15. Monitorovacího výboru OP TP

03.06.2015: Dne 2. června 2015 se v Hotelu Barceló v Praze konalo 15. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (dále „MV OPTP“) za účasti představitelů Evropské komise (dále „EK“). Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace Operačního programu Technická pomoc (dále „OPTP“), věcným a finančním pokrokem na úrovni programu, evaluacemi v OPTP a přípravou období 2014-2020. Schválili též výroční zprávu OPTP pro rok 2014.
Po skončení zasedání 15. MV OPTP následovalo přípravné jednání MV OPTP 2014-2020, jehož cílem bylo zejména seznámit členy s aktuálním stavem příprav implementace programu a projednat návrh výběrových kritérií pro projekty OPTP. Závěry přípravného MV budou po schválení OPTP Evropskou komisí formálně schváleny na 1. řádném zasedání MV červenci 2015.