Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo třetí výzvu k podávání projektů z Operačního programu Technická pomoc 2014 - 2020

12.10.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pondělí 12. 10. 2015 třetí výzvu k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Vše pak bude napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z Evropských fondů v období 2014-20. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.) a regionální partneři.
Třetí výzva bude v OPTP  vyhlášena na úrovni prioritní osy č. 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“ v rámci které bude podpořena aktivita specifického cíle 1.3 – Podpoření kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni. Výzva je určena pro žadatele z řad nositelů integrovaných nástrojů (ITI), organizací zajišťujících činnosti sekretariátů Regionálních stálých konferencí a řídících orgánů ROP 2007-2013 s cílem podpořit implementaci ESIF na regionální úrovni. Finanční alokace na výzvu činí přibližně 1,2 mld. Kč z Kohezního fondu a státního rozpočtu.
Výzva je kontinuální a žádosti o podporu mohou žadatelé podávat prostřednictvím monitorovacího systému do 30. září 2023. Projekty budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena do 31. prosince 2023.
Na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty   bude v den vyhlášení výzvy zveřejněn text výzvy obsahující konkrétní informace.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě prostřednictvím aplikace MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     .