Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo první výzvy k podávání projektů z Operačního programu Technická pomoc

31.08.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo v pondělí 31. 8. 2015 první dvě výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Technická pomoc (OPTP). Tento program slouží především k zajištění monitorování, řízení a kontroly využití evropských finančních prostředků, k zajištění informovanosti o ESI fondech, pro podpůrné studie a hodnocení. Vše pak bude napomáhat snadnějšímu a efektivnějšímu přísunu prostředků z Evropských fondů v období 2014-20. Příjemci podpory z OPTP jsou orgány veřejné správy (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Úřad vlády ČR, atd.) a regionální partneři.
První výzva bude v OPTP vyhlášena na úrovní prioritní osy č. 1 „Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství“ v rámci, které budou podpořeny aktivity specifického cíle 1.1 - Vytvoření podmínek pro naplnění cílů DoP a koordinace řízení, 1.2 - Zajištění informovanosti o ESIF u cílových skupin a 1.4 - Vytvoření podmínek pro účinnou kontrolu a audit ESIF. Výzva je určena pro instituce veřejné správy definované danou výzvou. Na schválené projekty v rámci této výzvy je připraveno více než 4 miliardy Kč z Kohezního fondu a státního rozpočtu.
Druhá výzva bude v OPTP vyhlášena na úrovni prioritní osy č. 2 „Jednotný monitorovací systém“ v rámci, které bude podpořena aktivita specifického cíle 2.1 – Zabezpečení jednotného monitorovacího systému na základě vysoké elektronizace dat. Výzva je určena pro žadatele z řad orgánů veřejné správy vymezené ve výzvě. Finanční alokace na výzvu činí přibližně 2 mld. Kč z Kohezního fondu a státního rozpočtu.
Obě výzvy jsou kontinuální a žádosti o podporu mohou žadatelé podávat prostřednictvím monitorovacího systému do 30. září 2023. Projekty budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena do 31. prosince 2023.
V polovině října 2015 pak bude vyhlášena třetí výzva OPTP zaměřená na nositele integrovaných nástrojů (ITI), organizace zajišťující činnosti sekretariátu Regionální stálé konference a řídící orgány ROP 2007-2013 s cílem podpořit implementaci ESIF na regionální úrovni, a to téměř 2 mld. Kč z Kohezního fondu a státního rozpočtu.
Na adrese http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/op-technicka-pomoc/OPTP-2014-2020/Dokumenty  budou v den vyhlášení výzev zveřejněny texty výzev obsahující konkrétní informace.
Žádosti o podporu budou předkládány v elektronické podobě prostřednictvím aplikace MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz    .