Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Operační program Technická pomoc

Operační program Technická pomoc

19.02.2009: Operační program Technická pomoc (OP TP) pro programovací období 2007—2013, verze březen 2007.

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele a příjemce v OPTP

Programový dokument

Operační program Technická pomoc byl schválen Evropskou komisí dne 27. prosince 2007

Prováděcí dokument

Prováděcí dokument OPTP navazuje svým obsahem na Programový dokument OPTP. Prováděcí dokument obsahuje podrobné informace o implementaci programu, prioritních osách, oblastech podpory a jednotlivých opatření včetně specifikace potenciálních příjemců podpory.

V rámci údržby aplikace Benefit7 dochází k pravidelným odstávkám, během kterých není umožněn přístup do aplikace.

K odstávkám dochází pravidelně zpravidla první pracovní den v měsíci v době 8:00-17:00.

Další vyhrazený prostor k realizaci servisních zásahů je každý den v čase 15:30-16:30, 22:00-23:00 a každý týden v sobotu v čase 8:00-14:00. Tato servisní okna budou využívána pouze podle potřeby.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2007:

VZ OPTP.pdf (214,53 KB) (pdf - 219,68 KB)