Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Operační program Technická pomoc schválen

Operační program Technická pomoc schválen

19.02.2009: Evropská komise dne 27. 12. 2007 schválila operační program Technická pomoc, který je určen k podpoře zajištění aktivit efektivního řízení, kontroly, sledování a vyhodnocování realizace Národního strategického referenčního rámce (NSRR) na národní úrovni, a který zastřešuje aktivity politiky hospodářské a sociální soudržnosti v ČR v letech 2007—2013.
V Bruselu byl podepsán operační program Technická pomoc (OP), který spadá mezi vícecílové tematické operační programy. Je financován z prostředků cíle Konvergence a z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Z fondů Evropské unie je pro OP TP vyčleněno cca 0,26 mld. EUR. OP TP doplňuje ostatní operační programy, které mají pro své efektivní řízení také prostředky na technickou pomoc. OP TP jim poskytuje technickou podporu a zajišťuje koordinovaný přístup při řízení operačních programů a zajišťuje realizaci aktivit souvisejících s řízením operačních programů s přesahem napříč všemi operačními programy, například zajištění publicity fondů EU na národní úrovni a u horizontálních témat.

"Schválením dalšího operačního programu získáváme uznání ze strany Evropské komise, že operační programy České republiky, stanovené dokumentem Národní strategický referenční rámec, jsou kvalitní, říká náměstek ministra pro evropské záležitosti Daniel Toušek a dodává: "Operační program Technická pomoc byl schválen díky dobré spolupráce Vyjednávacího týmu, Řídicího orgánu OP TP a Národního orgánu pro koordinaci."

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail:
tiskove@mmrcz
Web: www.mmr.cz