Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Osmý Monitorovací výbor OPTP schválil ...

Osmý Monitorovací výbor OPTP schválil Evaluační plán OPTP pro rok 2012

23.11.2011:

Praha, 23. listopadu 2011: Osmé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc (MV OPTP) se uskutečnilo 16. listopadu 2011 v pražském hotelu Adria za účasti představitelů Evropské komise.

Členové MV OPTP a přítomní hosté se seznámili se stavem implementace OPTP a věcným a finančním pokrokem na úrovni programu. Řídící orgán OPTP informoval o tom, že se v OPTP podařilo naplnit pravidlo n+3 pro alokaci roku 2008, která je nyní splněna ze 108 % bez použití zálohových plateb poskytnutých ze strany Evropské komise. K vyčerpání alokace roku 2008 došlo v rámci řádné certifikace výdajů.

Na zasedání MV OPTP byla schválena změna Statutu MV OPTP a Evaluační plán OPTP pro rok 2012, který zahrnuje hodnocení programu připravovaná Řídícím orgánem OPTP pro příští rok. MV OPTP vzal na vědomí Zprávu o realizaci OPTP za období 1. 4. 2011 až 30. 9. 2011 a informace prezentované příjemci k vybraným projektům OPTP.