Jste zde: Úvodní strana > Novinky > Oznámení o aktualizaci 1. výzvy k ...

Oznámení o aktualizaci 1. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 v rámci Operačního programu Technická pomoc

27.03.2015: Řídící orgán Operačního programu Technická pomoc oznamuje změnu provedenou v 1. výzvě k podávání žádostí o poskytnutí podpory na období 2007 - 2015 (dále jen „Výzva“) vyhlášené dne 14. května 2008. Změny jsou platné od 27. března 2015.
Ve Výzvě došlo k prodloužení data pro ukončení příjmu projektových žádostí. Nyní je možné předkládat projektové žádosti do 30. září 2015. Dále byly ve Výzvě aktualizovány částky v rámci prioritní osy 3a/3b a 4a/4b v návaznosti na automatické zrušení závazku na konci roku 2013. Plné znění aktualizované výzvy naleznete pod Dokumenty – Výzvy.